ŐSSEJTEK - SZERKEZET, FUNKCIó éS BETEGSéGEK - ANATÓMIA

ŐssejtekSzerkesztő Választása
Kender - a durian a gyógynövények között
Kender - a durian a gyógynövények között
Az őssejteket a testsejtek elődeinek tekintik, és szinte határozatlan időre osztódhatnak. Belőlük sokféle sejttípus fejlődik ki.