HETEROSZEXUALITáS - FUNKCIó, FELADAT éS BETEGSéGEK - KRPERPROZESSE

heteroszexualitásSzerkesztő Választása
Gyökérgyulladás
Gyökérgyulladás
A heteroszexualitás kifejezést a 18. század elején Kertbeny Karl Maria alkotta. A görög „heteros” és a latin „sexus” alkotja, és így magyarázza a szóképződést a „másik, az egyenlőtlen” részekből