PARIETáLIS LEBENY - FELéPíTéS, FUNKCIó éS BETEGSéGEK - ANATÓMIA

Parietális lebenyekSzerkesztő Választása
Intracerebrális vérzés
Intracerebrális vérzés
A parietális lebeny nélkül az emberek nem képesek lennének térbeli gondolkodásra, tapintási percepciókra vagy a kéz- és a szemmozgások ellenőrzött végrehajtására.