SEJTADHéZIó - FUNKCIó, FELADAT éS BETEGSéGEK - KRPERPROZESSE

SejtadhézióSzerkesztő Választása
Intracerebrális vérzés
Intracerebrális vérzés
A sejtadhézió vagy a sejtadhézió a sejtek egymáshoz vagy más szerves struktúrákhoz való tapadása.Ez a kötőerő a szerves élet egyik alapvető alapja, mint például a betonszerkezet esetében