FéNYKéPéSZETI MEMóRIA - FUNKCIó, FELADAT éS BETEGSéGEK - KRPERPROZESSE

Fotografikus memóriaSzerkesztő Választása
Gyökérgyulladás
Gyökérgyulladás
A fotográfiai memória eidetikus vagy ikonikus memória néven is ismert.