FéLIGáTERESZTŐ KéPESSéG - FUNKCIó, FELADAT éS BETEGSéGEK - KRPERPROZESSE

Semi-permeabilitásSzerkesztő Választása
Pislogás
Pislogás
A féligáteresztő képesség olyan biomembránra vonatkozik, amely bizonyos anyagok számára szelektíven áteresztődik, és más anyagok nem továbbadhatók. A féligáteresztő képesség az ozmózis alapja, és mindenki sejtjét jellemzi