KARIOPLAZMA - FELéPíTéS, FUNKCIó éS BETEGSéGEK - ANATÓMIA

CaryoplasmSzerkesztő Választása
triazolok
triazolok
A karioplazmát protoplazmának nevezzük a sejtmagokban, amely különbözik a citoplazmától különösen elektrolitkoncentrációja alapján. A karioplazma optimális környezetet biztosít a DNS replikációjához és transzkripciójához