PROCEDURáLIS MEMóRIA - FUNKCIó, FELADAT éS BETEGSéGEK - KRPERPROZESSE

Procedurális memóriaSzerkesztő Választása
Gyökérgyulladás
Gyökérgyulladás
Az eljárási memória és a deklaratív memória együttesen képezi a hosszú távú memóriát. Az eljárási memóriában tárolt információk nem érhetők el a tudatos elme számára, és cselekvési információknak nevezik őket, így