PSZICHOMOTOROS - KEZELéS, HATáSOK éS KOCKáZATOK - KEZELÉSEK

pszichomotorosSzerkesztő Választása
Agykérget
Agykérget
Az ember mozgását különféle pszichológiai folyamatok, például koncentráció vagy érzelmesség befolyásolják. Ezt az ok-okozati kölcsönhatást pszichomotornak nevezik.