SCHWANN-SEJT - SZERKEZET, FUNKCIó éS BETEGSéGEK - ANATÓMIA

Schwann cellábanSzerkesztő Választása
Gyökérgyulladás
Gyökérgyulladás
A Schwann-sejtek egy olyan gliasejt, amelyet a perifériás idegrendszerben használnak az idegrostok stabilizálására és táplálására. A myelinált idegrostok axonjait is körbevezik, és szigetelő mielinnel látják el őket